Psikologların Maaşı Ne Kadar? — 2022 Psikolog Maaşları

Psikologların Maaşı Ne Kadar? - 2022 Psikolog Maaşları

Kamuda çalışan Psikologlar ne kadar kazanıyor?

Taşeron firmalarda sözleşmeli olarak çalışan psikologlar 3500–5500₺ bandında,

Özel sektörde — kurumlarda çalışan Psikologlar ne kadar kazanıyor?

Rehabilitasyon Merkezlerinde yıllar arttıkça, tecrübe kazanılıp uzmanlaşıldıkça artan bir ücret grafiği var 3500–7000₺ bandında.

Psikoterapi — Psikolojik Danışmanlık Merkezleri Maaşları Nedir?

Baştan söylemek isteriz ki Klinik Psikoloğun tanınabilirliği ve reklamı dengeleri alt-üst edebilir.

Kendi ofisimi açıp terapi yaparsam ne kadar kazanırım?

Basit bir şekilde söylemek gerekirse yukarıda bahsettiğimizden daha az kazanırsınız, eğer çok iyi bir reklamınız, popüleriteniz yok ise. Bunun en büyük sebebi ise stopaj, kira, ofis gideri, sekreter, sgk, vergi giderleri, tek seferlik ücretlendirmelerden ise mobilya, telefon vb. çok fazla masraf çıkmaktadır. Ama müşteri bulabilir ve sürekli çalışma halinde olursanız, zamanla artan popüleriteniz ve tanınabilirliğiniz sayesinde kazanacağınız ücret de yukarıda bahsettiklerimize göre ciddi artışlar sergileyecektir.

Eklemek istediklerimiz ve TC Üniveri İstatistikleri

Ücretler kişinin yaşadığı yere, okuduğu okula, yaptığı — katıldığı sosyal sorumluluk projelerine, dil bilgisine, kendini geliştirmişliğine, sosyal becerilerine, tecrübelerine ve çalıştığı kuruma, çalışma saatleri gibi çok fazla etkene bağlı olarak ücretler değişim gösterebilmektedir.

Psikoloji — İş Bulma Süresi

Mezun Olmadan Önce 0–6 Ay — %7

Psikoloji — Başlangıç Ücreti

2500–3000₺ — %64

Yurt dışında psikologlar ne kadar kazanıyor?

--

--

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store