Yeme Bozukluğu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bugün sizlere yeme bozukluğunun ne olduğundan, çeşitlerinden, görülme sıklığından, tedavisinden vb bilgileri paylaşacağız, sonrasında ise dsm 5 tanı kriterlerini yazdığımız yazımızdan incelemeler yapabilirsiniz. Doktoronuza danışmadan lütfen tanı koymayınız.
Yeme bozukluğu nedir? Hastalık mıdır?
Yeme bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu olmak üzere çeşitli dallara ayrılan ruhsal kaynaklı ama bedensel belirtilerle kendini ortaya çıkartan bir hastalıktır.

Devamı İçin: http://www.bipoloji.com/yeme-bozuklugu-nedir-cesitleri-nelerdir/

--

--

--

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mert Kosar

Mert Kosar

📌Bireysel Danışmanlık https://linktr.ee/psikologmertkosar

More from Medium

Thank You and Good Bye :) 多謝大家 — Universal Utopia

See Why 190,000 Coaches Trust Heja

The Making of the Caden Terminal

Crodo.io users and ambassadors are rewarded with CROD tokens at the end of each epoch.